Органи школе

Аутор Super User. Posted in О школи

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Зоран Алексић

 

 

  

ШКОЛСКИ ОДБОР

представници запослених

представници родитеља

представници локалне самоуправе

Мирослав Радовановић

Марија Јевтић

Будимир Протић

Љиљана Мијић

Жељко Лазић

Милосав Гојковић

Момчило Грбић

Слађана Мркоњић

Даринка Петровић

 

САВЕТ РОДИТЕЉА

име и презиме

разред и одељење

1. Драгана Тимотић

I/1, IV/1

2. Светлана Јевтић

II/1

3. Марија Пантић Бојчић 

 I/2II/2

4. Милена Антић

III/1

5. Гордана Антонић

III/2

6. Снежана Тодоровић

IV/2

7. Љиљана Крстић

V/1

8. Славица Панић

V/2

9. Живорад Ранковић 

VI/1

10. Божица Катић

VI/2

11. Јелена Скорић

VII/1

12. Бранка Јовановић

VII/2

13. Маријана Миловановић

VIII/1

14. Марија Јевтић

VIII/2

15. Тијана Андрић

ИО Мојковић 

16. Милан Саватић

ИО Цветуља

17. Жељко Живановић

ИО Врбић

18. Живан Јевтић

ИО Ставе