Јавне набавке

Аутор Super User. Posted in О школи

План јавних набавки за 2019. годину

Допуна плана јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2017. годину

Квартални извештај за 2018. годину - први квартал

Квартални извештај за 2018. годину - други квартал

Квартални извештај за 2018. годину - трећи квартал

Квартални извештај за 2018. годину - четврти квартал

Допуна плана набавки за 2018. годину

Финансијски план за 2018. годину

 

Екскурзија 2019/20.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Замена постојеће столарије новом од ПВЦ материјала на школском објекту ИО Завлака

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Екскурзија 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - екскурзија ученика од I-IV разреда - партија 1

Одлука о додели уговора - екскурзија ученика од I-IV разреда - партија 2

Одлука о додели уговора - екскурзија ученика од I-IV разреда - партија 3

Обавештење о закљученом уговору

 

Кухиња

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење

 

 

Замена столарије на школи у ИО Завлака

Позив за достављање понуда - Замена столарије на школи ИО Завлака

Конкурсна документација - Замена столарије на школи ИО Завлака

Одговор - Појашњење у вези са конкурсном документацијом - Замена столарије на школи ИО Завлака

Појашњење у вези са конкурсном документацијом за ЈНМВ 02/2018 Замена столарије на школи у ИО Завлака

 Одлука о додели уговора - Замена столарије на школи ИО Завлака

Обавештење - Замена столарије на школи ИО Завлака

 

Екскурзија 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Екскурзија

Позив за достављање понуда екскурзија 2017/18

Конкурсна документација екскурзија 20017/18

Одлука о додели уговора - Екскурзија 2017

Обавештење за ученике и родитеље седмог и осмог разреда

Обавештење о закљученом уговору - Екскурзија 2017

Кухиња

Позив за достављање понуда - кухиња 2017/18

Конкурсна документација -  кухиња 2017/18

Одлука о додели уговора - Кухиња 2017/18

Обавештење о закљученом уговору - Набавка пекарских производа за ужину

Реконструкција грејања

Позив за достављање понуда - Реконструкција грејања

Конкурсна документација - Реконструкција грејања

Питања и одговори - реконструкција грејања

Питања и одговори 2 - реконструкција грејања

Одлука о додели уговора - Реконструкција грејања

Обавештење о закљученом уговору - Реконструкција грејања

 

Јавне набавке из претходних година

Zakon o javnim nabavkama

Plan nabavki za 2016. godinu

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Позив за подношење понуда - екскурзија

Конкурсна документација - екскурзија

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Позив за достављање понуда - Јавна набавка пекарских производа

Конкурсна документација - Јавна набавка пекарских производа

Одлука о додели уговора - Јавна набавка пекарских производа

Позив за достављање понуда за екскурзију 2016

Конкурсна документација - екскурзија 2016

 Позив за достављање понуда - Набавка огрева 2016

Конкурсна документација - Јавна набавка огрева 2016

Обавештење о закљученом уговору - Набавка пекарских производа 2016

Одлука о додели уговора - Екскурзија 2016

Одлука о додели уговора - Набавка огревног дрвета и угља

Обавештење о закљученом уговору - Екскурзија 2016

Обавештење за ученике и родитеље - Екскурзија 2016

Обавештење о закљученом уговору за набавку огревног дрвета и угља 2016

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности  услуга - извођење екскурзије ученика од I – VI разреда у школској 2016/2017. години

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –  Извођење екскурзије ученика од  I-VI  разреда у школској 2016/2017. години

 Одлук О додели уговора - Извођење екскурзије ученика од I do VI разреда за школску 2016/17. годину