Јавне набавке

Аутор Super User. Posted in О школи

План јавних набавки за 2019. годину

Допуна плана јавних набавки за 2019. годину

Измена и допуна плана јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2017. годину

Квартални извештај за 2018. годину - први квартал

Квартални извештај за 2018. годину - други квартал

Квартални извештај за 2018. годину - трећи квартал

Квартални извештај за 2018. годину - четврти квартал

Допуна плана набавки за 2018. годину

Финансијски план за 2018. годину

 

Екскурзија 2019/20.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Замена постојеће столарије новом од ПВЦ материјала на школском објекту ИО Завлака

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Екскурзија 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - екскурзија ученика од I-IV разреда - партија 1

Одлука о додели уговора - екскурзија ученика од I-IV разреда - партија 2

Одлука о додели уговора - екскурзија ученика од I-IV разреда - партија 3

Обавештење о закљученом уговору

 

Кухиња

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење

 

 

Замена столарије на школи у ИО Завлака

Позив за достављање понуда - Замена столарије на школи ИО Завлака

Конкурсна документација - Замена столарије на школи ИО Завлака

Одговор - Појашњење у вези са конкурсном документацијом - Замена столарије на школи ИО Завлака

Појашњење у вези са конкурсном документацијом за ЈНМВ 02/2018 Замена столарије на школи у ИО Завлака

 Одлука о додели уговора - Замена столарије на школи ИО Завлака

Обавештење - Замена столарије на школи ИО Завлака

 

Екскурзија 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Екскурзија

Позив за достављање понуда екскурзија 2017/18

Конкурсна документација екскурзија 20017/18

Одлука о додели уговора - Екскурзија 2017

Обавештење за ученике и родитеље седмог и осмог разреда

Обавештење о закљученом уговору - Екскурзија 2017

Кухиња

Позив за достављање понуда - кухиња 2017/18

Конкурсна документација -  кухиња 2017/18

Одлука о додели уговора - Кухиња 2017/18

Обавештење о закљученом уговору - Набавка пекарских производа за ужину

Реконструкција грејања

Позив за достављање понуда - Реконструкција грејања

Конкурсна документација - Реконструкција грејања

Питања и одговори - реконструкција грејања

Питања и одговори 2 - реконструкција грејања

Одлука о додели уговора - Реконструкција грејања

Обавештење о закљученом уговору - Реконструкција грејања

 

Јавне набавке из претходних година

Zakon o javnim nabavkama

Plan nabavki za 2016. godinu

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Позив за подношење понуда - екскурзија

Конкурсна документација - екскурзија

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Позив за достављање понуда - Јавна набавка пекарских производа

Конкурсна документација - Јавна набавка пекарских производа

Одлука о додели уговора - Јавна набавка пекарских производа

Позив за достављање понуда за екскурзију 2016

Конкурсна документација - екскурзија 2016

 Позив за достављање понуда - Набавка огрева 2016

Конкурсна документација - Јавна набавка огрева 2016

Обавештење о закљученом уговору - Набавка пекарских производа 2016

Одлука о додели уговора - Екскурзија 2016

Одлука о додели уговора - Набавка огревног дрвета и угља

Обавештење о закљученом уговору - Екскурзија 2016

Обавештење за ученике и родитеље - Екскурзија 2016

Обавештење о закљученом уговору за набавку огревног дрвета и угља 2016

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности  услуга - извођење екскурзије ученика од I – VI разреда у школској 2016/2017. години

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –  Извођење екскурзије ученика од  I-VI  разреда у школској 2016/2017. години

 Одлук О додели уговора - Извођење екскурзије ученика од I do VI разреда за школску 2016/17. годину