Тимови, активи и комисије

Аутор Super User. Posted in О школи

ВЕЋА И АКТИВИ

1. Стручно веће за разредну наставу

Марко Грујанић, Момир Јаковљевић, Славица Алексић, Славка Андрић, Славица Џагић, Миланка Јевтић, Бранка Ранковић, Александра Алексић, Смиљана Благојевић, Зоран Благојевић, Славица Антонић, Бранко Ђукић, Бојана Ранковић

2. Стручно веће друштвено-језичке групе предмета

 

 

Зоран Мијић, Мирослав Радовановић, Небојша Николић, Драгица Ђунић-Онимус, Марица Станишић, Синиша Грујић, Светлана Попчевић, Јована Прокопић

3. Стручно веће природно-математичке групе предмета

Снежана Ранковић, Милена Митровић, Љиљана Мијић, Раденка Крстић, Александар Костић

4. Стручно веће уметности и вештина

Момчило Грбић, Милан Миладиновић, Јелена Петровић, Марко Живковић, Никола Пајић

5. Стручни актив за развојно планирање

 Зоран Алексић, Небојша Николић, Бранкица Кикановић, Славица Џагић, Славица Антонић, Светлана Попчевић, Славица Алексић, Слађана Антонић, Слађана Мркоњић, Алекса Остојић

6. Стручни актив за развој школског програма

Славка Андрић, Синиша Грујић, Марица Станишић, Миланка Јевтић, Бранкица Кикановић, Славица Алексић, Милан Миладиновић, Марија Јевтић, Дајана Васиљевић

7. Тим за самовредновање

Славка Андрић, Мирослав Радовановић, Небојша Николић, Никола Пајић, Момир Јаковљевић, Славица Алексић, Бранкица Кикановић

8. Тим за заштиту ученика од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања

Бранка Ранковић, Александар Костић, Марица Станишић, Никола Пајић, Зоран Алексић, Марко Грујанић, Славица Антонић, Бранкица Кикановић, Иванка Илић

9. Тим за Професионалну оријентацију

Бранкица Кикановић, Зоран Мијић,Раденка Крстић, Марица Станишић

10. Тим за инклузивно образовање

Зоран Алексић, Бранкица Кикановић, Александра Алексић, Снежана Ранковић, Смиљана Благојевић

11. Педагошки колегијум

Зоран Алексић, Небојша Николић, Момчило Грбић, Момир Јаковљевић, Снежана Ранковић, Славка Андрић, Марко Грујанић, Бранкица Кикановић

12.Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Зоран Алексић, Јелена Петровић, Небојша Николић, Душан Марковић, Бранка Ранковић, Бојана Ранковић, Славка Андрић, Бранкица Кикановић.

13. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Зоран Алексић, Бранкица Кикановић, Драгица Ђунић Онимус, Светлана Попчевић, Милан Миладиновић, Александар Костић, Небојша Николић, Јована Прокопић, Славица Џагић, Александра Алексић

 

 

КОМИСИЈЕ

 

1. Комисија за ученичка питања

Зоран Алексић, директор школе, Иванка Илић секретар, Бранкица Кикановић, педагог

 

2. Комисија за хигијенско и естетско уређење простора

Љиљана Мијић, Раденка Крстић, Јелена Петровић, Јована Прокопић

 

3. Комисија за припрему плана и програма екскурзије

Синиша Грујић, Драгица Ђунић-Онимус, Момир Јаковљевић, разредне старешине, директор школе, чланови Савета родитеља

 

4. Комисија за културну и јавну делатност

Мирослав Радовановић, Јелена Петровић, Милан Миладиновић, Зоран Мијић, Момчило Грбић, Душан Марковић

 

5. Комисија за ДКР

Љиљана Мијић, Марко Грујанић, Раденка Крстић, Снежана Ранковић

 

6. Комисија за унапређење васпитно-образовног рада

Миланка Јевтић, Светлана Попчевић, Драгица Ђунић-Онимус

 

7. Комисија за преглед педагошке комисије

Славица Џагић, Светлана Попчевић, Бранко Ђукић, Зоран Мијић, Иванка Илић

 

8. Комисија за стручно усавршавање

Марко Живковић, Бранкица Кикановић, Александар Кoстић, Бранка Ранковић

 

9. Комисија за избор ђака генерације

Зоран Алексић, директор, Бранкица Кикановић, педагог, руководиоци одељењских већа старијих разреда Небојша Николић, руководилац стручног већа разредне наставе Бранка Ранковић