Тимови, активи и комисије

Аутор Super User. Posted in О школи

ВЕЋА И АКТИВИ

1. Стручно веће за разредну наставу

Марко Грујанић, Момир Јаковљевић, Славица Алексић, Славка Андрић, Славица Џагић, Миланка Јевтић, Бранка Ранковић, Сања Грбић, Александра Алексић, Смиљана Благојевић, Зоран Благојевић, Славица Антонић, Бранко Ђукић

2. Стручно веће друштвено-језичке групе предмета

 

 

Зоран Мијић, Мирослав Радовановић, Небојша Николић, Драгица Ђунић-Онимус, Александар Живановић, Марица Станишић, Синиша Грујић, Светлана Попчевић

3. Стручно веће природно-математичке групе предмета

Снежана Ранковић, Милена Митровић, Љиљана Мијић, Раденка Крстић, Александар Костић

4. Стручно веће уметности и вештина

Момчило Грбић, Милан Миладиновић, Јелена Петровић, Драгица Поповић, Марко Живковић

5. Стручни актив за развојно планирање

 Зоран Алексић, Небојша Николић, Бранкица Кикановић, Светлана Попчевић, Славица Антонић

6. Стручни актив за развој школског програма

Славка Андрић, Синиша Грујић, Марица Станишић, Миланка Јевтић, Бранкица Кикановић

7. Тим за самовредновање

Славка Андрић, Мирослав Радовановић, Момир Јаковљевић, Славица Алексић, Бранкица Кикановић

8. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Бранка Ранковић, Александар Костић, Марица Станишић, Драгица Поповић, Зоран Алексић, Марко Грујанић, Славица Антонић, Бранкица Кикановић

9. Тим за Професионалну оријентацију

Бранкица Кикановић, Момчило Грбић,Снежана Ранковић, Марица Станишић

10. Тим за инклузивно образовање

Зоран Алексић, Бранкица Кикановић, Александра Алексић, Снежана Ранковић, Смиљана Благојевић

11. Педагошки колегијум

Зоран Алексић, Небојша Николић, Момчило Грбић, Момир Јаковљевић, Снежана Ранковић, Славка Андрић, Марко Грујанић, Бранкица Кикановић

 

 

КОМИСИЈЕ

 

1. Комисија за ученичка питања

Зоран Алексић, директор школе, Иванка Илић секретар, Бранкица Кикановић, педагог

 

2. Комисија за хигијенско и естетско уређење простора

Љиљана Мијић, Раденка Крстић, Јелена Петровић, Александар Живановић

 

3. Комисија за припрему плана и програма екскурзије

Синиша Грујић, Драгица Ђунић-Онимус, Момир Јаковљевић, разредне старешине, директор школе, чланови Савета родитеља

 

4. Комисија за културну и јавну делатност

Мирослав Радовановић, Јелена Петровић, Милан Миладиновић, Зоран Мијић, Момчило Грбић, Душан Марковић

 

5. Комисија за ДКР

Љиљана Мијић, Марко Грујанић, Раденка Крстић

 

6. Комисија за унапређење васпитно-образовног рада

Миланка Јевтић, Светлана Попчевић, Драгица Ђунић-Онимус

 

7. Комисија за преглед педагошке комисије

Славица Џагић, Сања Грбић, Бранко Ђукић, Зоран Мијић, Иванка Илић

 

8. Комисија за стручно усавршавање

Славица Алексић, Бранкица Кикановић, Александар Кoстић, Бранка Ранковић

 

9. Комисија за избор ђака генерације

Зоран Алексић, директор, Бранкица Кикановић, педагог, руководиоци одељењских већа 5.6. 7. и 8. разреда, руководилац стручног већа разредне наставе-Марко Грујанић