Тимови, активи и комисије

Аутор Super User. Posted in О школи

ВЕЋА И АКТИВИ

1. Стручно веће за разредну наставу

Марко Грујанић, Момир Јаковљевић, Славка Андрић, Славица Џагић, Миланка Јевтић, Бранка Ранковић, Смиљана Благојевић, Зоран Благојевић, Славица Антонић, Бранко Ђукић

2. Стручно веће друштвено-језичке групе предмета

 

 

Зоран Мијић, Мирослав Радовановић, Небојша Николић, Драгица Ђунић-Онимус, Марица Станишић, Синиша Грујић, Сања Грбић Стевић

3. Стручно веће природно-математичке групе предмета

Снежана Ранковић, Милена Митровић, Љиљана Мијић, Александар Костић

4. Стручно веће уметности и вештина

Момчило Грбић, Милан Миладиновић, Јелена Петровић, Марко Живковић, Никола Пајић

5. Стручни актив за развојно планирање

 Зоран Алексић, Небојша Николић, Бранкица Кикановић,  Сања Грбић Стевић, Јелена Петровић, Никола Пајић, Милена Митровић

6. Стручни актив за развој школског програма

Мирослав Радовановић, Марица Станишић, Синиша Грујић, Миланка Јевтић, Славица Антонић, Бранко Ђукић, Момир Јаковљевић, Зоран Алексић, Бранкица Кикановић

7.Библиотечки одбор

Зоран Мијић, Мирослав Радовановић, Александра Алексић, Зоран Алексић, Бранкица Кикановић

8. Тим за самовредновање

Драгица Ђунић Онимус, Марко Живковић, Бранка Ранковић, Славица Џагић, Бранко Ђукић, Зоран Благојевић, Славка Андрић, Никола Пајић, Момир Јаковљевић, Марко Грујанић, Бранкица Кикановић

9. Тим за заштиту ученика од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања

Бранка Ранковић, Александар Костић, Марица Станишић, Зоран Алексић, Славица Антонић, Бранкица Кикановић, Небојша Николић, Смиљана Благојевић, Славка Андрић, Бојана Кесеровић

10. Тим за Професионалну оријентацију

Бранкица Кикановић, Мирослав Радовановић, Небојша Николић, Марица Станишић

11. Тим за инклузивно образовање

Зоран Алексић, Бранкица Кикановић, Зоран Мијић, Славка Андрић, Миланка Јевтић,  Небојша Николић

12. Педагошки колегијум

Зоран Алексић, Бранкица Кикановић, руководиоци стручних већа

13.Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Зоран Алексић, Јелена Петровић, Небојша Николић, Душан Марковић, Љиљана Мијић, Александра Алексић, Сања Грбић Стевић, Никола Пајић, Бранкица Кикановић.

14. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Зоран Алексић, Бранкица Кикановић, Драгица Ђунић Онимус, Сања Грбић Стевић, Милан Миладиновић, Александар Костић, Небојша Николић, Душан Марковић, Славица Џагић, Небојша Николић

15. Тим за пружање подршке ученицима у прилагођавању на школску средину Зоран Мијић, Славица Џагић, Бранка Ранковић, Бранко Ђукић, Момир Јаковљевић, Бранкица Кикановић, Сања Грбић Стевић

16. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Зоран Алексић, Бранкица Кикановић, Драгица Ђунић Онимус, Сања Грбић Стевић, Милан Миладиновић, Александар Костић, Небојша Николић, Душан Марковић, Славица Џагић, Небојша Николић

17. Тим за ажурирање сајта школе

Александар Костић, Бранкица Кикановић

18. Тим за стручно усавршавање

Александар Костић, Марко Живковић, Бранка Ранковић, Зоран Алексић, Бранкица Кикановић, Милена Митровић

 

 

КОМИСИЈЕ

 

1. Комисија за ученичка питања

Зоран Алексић, директор школе, Бојана Кесеровић, секретар, Бранкица Кикановић, педагог

 

2. Комисија за хигијенско и естетско уређење простора

Љиљана Мијић, Синиша Грујић, Јелена Петровић,Смиљана Благојевић, Марко Грујанић, Зоран Благојевић, Душан Марковић

 

3. Комисија за припрему плана и програма екскурзије

Синиша Грујић, Момир Јаковљевић, Александар костић, Славица Антонић, Зоран Благојевић

 

4. Комисија за културну и јавну делатност

Мирослав Радовановић, Јелена Петровић, Милан Миладиновић, Зоран Мијић, Момчило Грбић, Душан Марковић, Смиљана Благојевић, Славка Андрић, Александра Алексић

 

5. Комисија за ДКР

Љиљана Мијић, Марко Грујанић,  Снежана Ранковић

 

6. Комисија за унапређење васпитно-образовног рада

Снежана Ранковић, Миланка Јевтић, Зоран Благојевић, Милена Митровић Драгица Ђунић-Онимус

 

7. Комисија за преглед педагошке комисије

Славица Џагић, Бранко Ђукић, Зоран Мијић, Бојана Кесеровић, Александар Костић, Бранкица Кикановић

 

8. Комисија за избор ђака генерације

Зоран Алексић, Бранкица Кикановић Небојша Николић, Мирослав Радовановић