Запослени

Аутор Super User. Posted in О школи

 Кадровски ресурси школе

1) Наставни кадар

 

Име и презиме

Врста стручне спреме

Предмети које предаје

Лиценца

Aнгажовања у школи

1.Александра Алексић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

2.Миланка   Јевтић

VI

Наставник разредне наставе

Да

100

3. Бојана Ранковић

VII

Професор разредне наставе

Не

100

4.Смиљана  Благојевић

VI

Наставник разредне наставе

Да

100

5.Бранка Ранковић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

6.Славица Џагић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

7.Славка Андрић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

8.Славица Антонић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

9.Славица Алексић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

10.Зоран Благојевић

VI

Наставник разредне наставе

Да

100

11.Бранко Ђукић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

12.Марко Грујанић

VI

Наставник разредне наставе

Да

100

13.Момир Јаковљевић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

14.Мирослав    Радовановић

VII

Српски језик

Библиотека

Да

100

15. Зоран Мијић

VI

Српски језик

Библиотека

Да

100

16.Драгица      Ђунић      Онимус

VII

Енглески језик

II циклус

Да

100

17.Марица  Станишић

VII

Енглески језик

I циклус

Да

100

18.Сања Грбић Стевић

VI

Руски језик

Да

90

19.Јелена Петровић

VII

Ликовна култура

 

Да

50

20. Милан

Миладиновић

VII

Музичка култура

Да

50

21.Раденка  Крстић

VI

Биологија

Да

40

22. Александар Костић

 

VII

Математика

 

Не

100

23.Снежана   Ранковић

VI

Математика

Физика

Да

109

24.Момчило    Грбић

VI

Техничко образовање

Техника и технологија

Да

80

25.Милена  Митровић

VII

Физика

Не

40

26.Небојша Николић

VII

Историја

Изборни предмет

Помоћник директора

Да

100

27. Синиша Грујић

VII

Географија

Изборни предмет

Библиотека

Да

100

28.Љиљанa  Мијић

VI

Биологија

Хемија

Изборни предмет

 

Да

100

29. Никола Пајић

VI

Физичко васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Обавезна физичка активност

Изабрани спорт

Не

70

30. Марко

Живковић

VII

Физичко васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Обавезна физичка активност

Изабрани спорт

Да

50

31.Душан Марковић

VII

Верска настава

 Не

90

32. Јована Прокопић

VII

Енглески језик

I циклус

Не

20

 

       

 

2) Ваннаставни кадар

 

Име и презиме

 Врста стручне спреме

Послове на којима ради

Лиценца

Aнгажовања у школи

1. Зоран Алексић

VII

Директор

Да

100

2. Иванка Илић

VII

Секретар

Да

100

3. Бранкица Кикановић VII Педагог Да 100
4. Драгутин Петровић VII Шеф рачуноводства Да 100
5. Светлана Кнежевић IV Референт за правне, кадровске и административне послове / 50

0

 

3) Помоћно-техничко особље

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послове на којима ради

Aнгажовања у школи

1. Радмила Јоргић

III

Сервирка, чистачица

100

2. Богдан Петровић

V

Домар/мајстор одржавања

100

3. Добросав Живановић

III

Чистачица

100

4. Милан Јевтић

II

Чистачица

100

5. Предраг Бојанић

II

Чистачица

100

6. Зоран Кнежевић

II

 

Чистачица

100

7.  Ружица Пантелић

II

Чистачица

100

8. Милутин Живановић

II

Чистачица

100

9. Ката Марковић

II

Чистачица

100

10. Снежана Радовановић

II

Чистачица

80

11. Наташа Пантелић

II

Чистачица

100

12. Сретен Ђукић

II

Чистачица

80

13. Александар Дакић

II

Домар/мајстор одржавања

100

 14. Драгана Лукић

 II Чистачица  100

15. Светлана Кнежевић

II

Чистачица

50