Запослени

Аутор Super User. Posted in О школи

 Кадровски ресурси школе

1) Наставни кадар

 

Име и презиме

Врста стручне спреме

Предмети које предаје

Лиценца

Aнгажовања у школи

1.Миланка   Јевтић

VI

Наставник разредне наставе

Да

100

2.Смиљана  Благојевић

VI

Наставник разредне наставе

Да

100

3.Бранка Ранковић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

4.Славица Џагић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

5.Славка Андрић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

6.Славица Антонић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

7.Зоран Благојевић

VI

Наставник разредне наставе

Да

100

8.Бранко Ђукић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

9.Марко Грујанић

VI

Наставник разредне наставе

Да

100

10.Момир Јаковљевић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

11.Мирослав    Радовановић

VII

Српски језик

Библиотека

Да

100

12. Зоран Мијић

VI

Српски језик

Библиотека

Да

100

13.Драгица      Ђунић      Онимус

VII

Енглески језик

II циклус

Да

100

14.Марица  Станишић

VII

Енглески језик

I циклус

Да

100

15.Сања Грбић Стевић

VI

Руски језик

Да

90

16.Јелена Петровић

VII

Ликовна култура

 

Да

50

17. Милан

Миладиновић

VII

Музичка култура

Да

50

18. Александар Костић

 

VII

Математика

 

Не

100

19.Снежана   Ранковић

VI

Математика

Физика

Да

109

20.Момчило    Грбић

VI

Техничко и информатичко образовање

Техника и технологија

Да

80

21.Милена  Митровић

VII

Физика

Не

40

22.Небојша Николић

VII

Историја

Слободне наставне активности

Помоћник директора

Да

100

23. Синиша Грујић

VII

Географија

Изборни предмет

Слободне наставне активности

Библиотека

Да

100

24.Љиљанa  Мијић

VI

Биологија

Хемија

 

 

Да

100

25. Никола Пајић

VI

Физичко васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Обавезна физичка активност

Изабрани спорт

Не

70

26. Марко

Живковић

VII

Физичко васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Обавезна физичка активност

Изабрани спорт

Да

50

27.Душан Марковић

VII

Верска настава

 Не

90

 

2) Ваннаставни кадар

 

Име и презиме

 Врста стручне спреме

Послове на којима ради

Лиценца

Aнгажовања у школи

1. Зоран Алексић

VII

Директор

Да

100

2.Иванка Илић

VII

Секретар

Да

100

2. Бојана Кесеровић 

VII

Секретар (замена)

Не

100

3. Бранкица Кикановић VII Педагог Да 100
4. Драгутин Петровић VII Шеф рачуноводства Да 100
5. Светлана Кнежевић IV Референт за правне, кадровске и административне послове / 50

0

 

3) Помоћно-техничко особље

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послове на којима ради

Aнгажовања у школи

1. Радмила Јоргић

III

Сервирка, чистачица

100

2. Богдан Петровић

V

Домар/мајстор одржавања

100

3. Добросав Живановић

III

Чистачица

100

4. Милан Јевтић

II

Чистачица

100

5. Предраг Бојанић

II

Чистачица

100

6. Зоран Кнежевић

II

 

Чистачица

100

7.  Ружица Пантелић

II

Чистачица

100

8. Милутин Живановић

II

Чистачица

100

9. Ката Марковић

II

Чистачица

100

10. Снежана Радовановић

II

Чистачица

80

11. Наташа Пантелић

II

Чистачица

100

12. Сретен Ђукић

II

Чистачица

80

13. Александар Дакић

II

Домар/мајстор одржавања

100

 14. Драгана Лукић

 II Чистачица  100

15. Светлана Кнежевић

II

Чистачица

50