Број ученика школска 2019/20. година

Аутор Super User. Posted in О школи

ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА

 Укупан број ученика, одељења и ученика по одељењима

 

I (6)

II (4)

III (7)

IV (6)

Укупно

Бела Црква

8

14

9

7

38

ИО Завлака

4

6

9

11

30

ИО Ставе

3

/

1

2

6

ИО Врбић

4

/

3

2

9

ИО Мојковић

/

/

2

/

2

ИО Цветуља

2

/

1

/

3

УКУПНО

21

20

25

22

88

 

 

V

VI

VII

VIII

Укупно

Бела Црква

15

14

12

13

54

ИО Завлака

13

17

11

10

51

УКУПНО

30

23

25

40

105

Укупан број ученика од првог до осмог разреда је 193.

 

 

 Број ученика у издвојеним одељењима, укупно и по одељењима

МЛАЂИ РАЗРЕДИ

Матична школа

Разред

Број ученика

1 .разред

8

2. разред

14

3. разред

9

4.разред

17

Укупно:  38

Издвојено одељење Завлака

Разред

Број ученика

1. разред

4

2.разред

6

3. разред

9

4. разред

11

Укупно:  30

 

Издвојено одељење Мојковић

Разред

Број ученика

1. разред

/

2. разред

/

3.разред

2

4. разред

/


Укупно: 2

 

Издвојено одељење Цветуља

Разред

Број ученика

1. разред

2

2. разред

/

3.разред

1

4. разред

/

Укупно:  3

 

 

Издвојено одељење Врбић

Разред

Број ученика

1.разред

4

2. разред

/

3.разред

3

4.разред

2

Укупно: 9

 

Издвојено одељење Ставе

Разред

Број ученика

1.разред

3

2. разред

/

3.разред

1

4.разред

2

Укупно: 6

УКУПНО ОД I ДО IV РАЗРЕДА 99 ученика.

 

 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

V разред

Одељење

        Број ученика

V – 1

15

V – 2

13

Укупно:28

 

VI разред

Одељење

        Број ученика

VI – 1

14

VI – 2

17

Укупно: 31

 

VII разред

Одељење

        Број ученика

VII – 1

12

VII – 2

11

Укупно: 23

 

VIII разред

Одељење

        Број ученика

VIII – 1

13

VIII 2

10

Укупно: 23

 

УКУПНО ОД V ДО VIII РАЗРЕДА  105 ученика

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА ОД I - VIII РАЗРЕДА ЈЕ 193.