Број ученика школска 2018/19. година

Аутор Super User. Posted in О школи

ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА

 Укупан број ученика, одељења и ученика по одељењима

 

I (6)

II (4)

III (7)

IV (6)

Укупно

Бела Црква

14

9

7

13

43

ИО Завлака

5

9

10

9

33

ИО Ставе

/

1

2

1

4

ИО Врбић

/

3

2

2

7

ИО Горње Брезовице

/

/

2

/

2

ИО Мојковић

/

2

/

3

5

ИО Цветуља

1

/

4

/

5

УКУПНО

19

25

23

32

99

 

 

V

VI

VII

VIII

Укупно

Бела Црква

14

12

14

25

65

ИО Завлака

16

11

11

15

53

УКУПНО

30

23

25

40

118

Укупан број ученика од првог до осмог разреда је 217.

 

 

 Број ученика у издвојеним одељењима, укупно и по одељењима

МЛАЂИ РАЗРЕДИ

Матична школа

Разред

Број ученика

1 .разред

14

2. разред

9

3. разред

7

4.разред

13

Укупно:  43

Издвојено одељење Завлака

Разред

Број ученика

1. разред

5

2.разред

9

3. разред

10

4. разред

9

Укупно:  33

 

Издвојено одељење Мојковић

Разред

Број ученика

1. разред

2

2. разред

/

3.разред

3

4. разред

3


Укупно: 8

 

Издвојено одељење Цветуља

Разред

Број ученика

1. разред

/

2. разред

1

3.разред

/

4. разред

3

Укупно:  5

Издвојено одељење Горње Брезовице

Разред

Број ученика

1.разред

/

2. разред

/

3.разред

2

4.разред

/

Укупно: 2

 

Издвојено одељење Врбић

Разред

Број ученика

1.разред

/

2. разред

3

3.разред

2

4.разред

2

Укупно: 7

 

Издвојено одељење Ставе

Разред

Број ученика

1.разред

/

2. разред

1

3.разред

2

4.разред

1

Укупно: 4

УКУПНО ОД I ДО IV РАЗРЕДА 99 ученика.

 

 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

V разред

Одељење

        Број ученика

V – 1

14

V – 2

16

Укупно:30

 

VI разред

Одељење

        Број ученика

VI – 1

12

VI – 2

11

Укупно: 23

 

VII разред

Одељење

        Број ученика

VII – 1

14

VII – 2

11

Укупно: 25

 

VIII разред

Одељење

        Број ученика

VIII – 1

25

VIII 2

15

Укупно: 40

 

УКУПНО ОД V ДО VIII РАЗРЕДА  118ученика

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА ОД I - VIII РАЗРЕДА ЈЕ 217