Распоред писмених задатака школска 2019/20.година

Аутор Super User. Posted in Настава

V

разред

Бела Црква

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА

 

Нас.

предмети

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски

Језик

 

 

IV

 

IV

 

 

 

 I

IV

 

 

 

 II

 I

 

 II

 I

 

 I

Енглески

Језик

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

III

 

 

 II

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 II

 

II 

 

 

II 

 

I

 

 

 

 I

 

II

 

III

 

 II

Руски

језик

 

 IV

 

 

 

 

 

 

 II

IV

 

 

 

IV

 

 

II

 

IV

 

 

VI разред

Бела Црква

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА

 

Нас.

предмети

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски

Језик

 

 

IV

 

IV

 

 

III

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески

језик

 

 

 

II

 

 

 

 

I

 

 

II

 

 

 

 

I

 

 

 

Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

III

 

 

I

IV

 

I

Математика

 

III

 

 

 III

 

 

II

 

II

IV

 

III

 

 

 

III

 

III

III

Руски

језик

 

 IV

 

 

 

 

 

 

 II

 

IV

 

 

IV

 

 

II

 

IV

 

 

VII

Разред

Бела Црква

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА

 

Нас.

предмети

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски

Језик

 

 

III

 

III

 

 

II

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески

језик

 

 

 

II

 

 

 

 

I

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

II

 

 

III

 

III

 

Математика

 

IV

 

III

 

 

 III

 

II 

 

IX

 

III

 

 

IV

 

 

II

III

Хемија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

IV

 

 

 

II

 

 

Биологија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

II

 

 

 

I

 

Руски

језик

 

 IV

 

 

 

 

 

 

 II

 

IV

 

 

IV

 

 

II

 

IV

 

 

 

VIII

Разред

Бела Црква

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА

 

Нас.

предмети

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски

Језик

 

 

II

 

II

 

 

II

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески

Језик

 

 

 

II

 

 

 

IV

 

 

 

II

 

 

 

 

II

 

 

 

Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

III

 

 

II

 

III

 

Математика

 

 

III

 

 

II

 

IV

 

 

II

III

 

II

IV

 

II

 

 

Руски

језик

 

 IV

 

 

 

 

 

 

 

 IV

 

 

 

IV

 

 

III

 

IV

 

 

 ИО Завлака

V

Разред

Завлака

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА

 

Нас.

предмети

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски

Језик

 

 

I

 

II

 

 

III

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески

Језик

 

 

 

I

 

 

 

 

 

I

 

 

II

 

 

 

 

IV

 

 

 

Математика

 

III

 

III

 

 

IV

 

III

 

IV

   

 

 

 

 

 

 

 

Биологија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

III

 

 

Руски

језик

 

 

IV

 

 

 

 

III

 

 

IV

 

 

IV

 

 

II

 

IV

 

 

 

VI

Разред

Завлака

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА

 

Нас.

предмети

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски

Језик

 

 

I

 

II

 

 

III

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески

Језик

 

 

 

II

 

 

 

 

I

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

I

 

III

 

II

III

 

Математика

 

III

 

III

 

 

IV

 

III

 

IV

   

 

 

 

 

 

 

 

Биологија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

III

 

 

III

 

Руски

језик

 

 

IV

 

 

 

 

III

 

 

IV

 

 

IV

 

 

II

 

IV

 

 

 

VII

Разред

Завлака

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА

 

Нас.

предмети

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски

Језик

 

 

I

 

II

 

 

III

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески

Језик

 

 

 

III

 

 

 

 

I

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

III

 

 

IV

 

V

 

Математика

 

IV

 

IV

 

 

IV

 

III

 

 

I

IV

 

 

IV

 

IV

 

 

Биологија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

Руски

језик

 

 

IV

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

IV

 

 

II

 

IV

 

 

 

VIII

Разред

Завлака

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА

 

Нас.

предмети

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Српски

Језик

 

 

I

 

II

 

 

III

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески

Језик

 

 

 

II

 

 

 

IV

 

 

 

II

 

 

 

 

II

 

 

 

Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

III

 

 

II

 

III

 

Математика

 

III

 

III

 

 

IV

 

III

 

 

I

IV

 

 

IV

 

IV

 

 

Биологија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

Руски

језик

 

 

IV

 

 

 

 

III

 

 

 

I

 

IV

 

 

III

 

IV