Одељенске старешине школска 2018/19. година

Аутор Super User. Posted in Настава

Разреди и одељење

Име и презиме одељењског старешине

I/1

Марко Грујанић

I/2

Славица Џагић

II/1

II/2

Славица Алексић

Миланка Јевтић

II/4

Славица Антонић

II/5

Бранко Ђукић

II/6

Зоран Благојевић

II/7

Бојана Ранковић

 

 

III/1

Александра Алексић

III/2

Славка Андрић

III/3

Смиљана Благојевић

III/6

Зоран Благојевић

III/7

Бојана Ранковић

 

 

IV/1

IV/2

Бранка Ранковић

Момир Јаковљевић

IV/4

Славица Антонић

IV/5

Бранко Ђукић

IV/6

Зоран Благојевић

IV/7

Бојана Ранковић

 

 

 

 

V/1

Снежана Ранковић

V/2

Јелена Петровић

VI/1

Љиљана Мијић

VI/2

Момчило Грбић

VII/1

Небојша Николић

VII/2

Мирослав Радовановић

VIII/1

Зоран Мијић

VIII/2

Раденка Крстић