Одељенске старешине школска 2019/20. година

Аутор Super User. Posted in Настава

Разреди и одељење

Име и презиме одељењског старешине

I/1

Бранка Ранковић

I/2

I/4

I/5

I/6

Славица Џагић

Момир Јаковљевић

Зоран Благојевић

Бранко Ђукић

II/1

II/2

Марко Грујанић

Славица Џагић

 

 

III/1

Смиљана Благојевић

III/2

Миланка Јевтић

III/3

III/4

Славица Антонић

Момир Јаковљевић

III/5                                 

Зоран Благојевић

III/6

Бранко Ђукић

 

 

IV/1

IV/2

Бранка Ранковић

Славка Андрић

IV/5

Зоран Благојевић

IV/6

Бранко Ђукић

 

 

 

 

V/1

Зоран Мијић

V/2

Сања Грбић Стевић

VI/1

Снежана Ранковић

VI/2

Јелена Петровић

VII/1

Љиљана Мијић

VII/2

Момчило Грбић

VIII/1

Небојша Николић

VIII/2

Мирослав Радовановић