Распоред часова млађи разреди школска 2018/19. година

Аутор Super User. Posted in Настава

Млађи разреди

Матична школа Бела Црква

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

1. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Свет око нас

Енглески језик

2.

Математика

Свет око нас

Математика

Српски језик

Математика

3.

Физичко и здравствено васпитање

Српски језик

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Физичко и здравствено васпитање

4.

Енглески језик

Верска настава

Ликовна култура

Музичка култура

Српски језик

5.

       ЧОС

 

Пројектна настава

 Спортске активности

 Допунска настава

 

 

 

2. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Енглески језик

Свет око нас 

Веронаука

Српски језик

Енглески језик

3.

Математика

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

Математика

4.

Физичко васпитање

Музичка култура

Ликовна култура

Свет око нас

Физичко васпитање

5.

ЧОС

Спортске активности

Ликовна култура

Од играчке до рачунара

Допунска настава

 

 

 

3. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Веронаука

Математика

Српски језик

Математика

3.

Енглески језик

Математика

Од играчке до рачунара

Природа и друштво

Енглески језик

4.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Физичко васпитање

Ликовна култура

Музичка култура

5.

ЧОС

Физичко васпитање

Допунска настава

Ликовна култура

Спортска секције

 

 

4. РАЗРЕД

1.

Енглески језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Српски језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Математика

Природа и друштво

Ликовна култура

Природа и друштво

Веронаука

4.

Физичко васпшитање

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

Енглески језик

5.

Од играчке до рачунара

Музичка култура

Спортска активност

 

Допунска настава

ЧОС

 

Завлака

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

1. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Енглески језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Математика

Математика

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

3.

Веронаука

Српски језик

Свет око нас

Математика

Ликовна култура

4.

Музичка култура

Свет око нас

Пројектна настава

Физичко васпитање

Физичко васпитање

5.

Физичко васпитање

Допунска настава

Спортска активност

ЧОС

 

 

 

 

2. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Свет око нас

Енглески језик

Математика

2.

Математика

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

3.

Свет око нас

Енглески језик

Математика

Математика

Музичка култура

4.

Веронаука

Народна традиција

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

5.

Физичко васпитање

Секција

Допунска настава

Ликовна култура

ЧОС

 

 

 

3. РАЗРЕД

1.

 Веронаука

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

3.

Српски језик

Природа и друштво

Ликовна култура

Природа и друштво

Народна традиција

4.

Физичко васпитање

Енглески језик

Ликовна култура

Енглески језик

Музичка култура

5.

ЧОС

Секција

Физичко васпитање

Допунска настава

Физичко васпитање

 

 

4. РАЗРЕД

 

 

 

1.

Српски језик

Природа и друштво

Математика

Српски језик

Српски језик

2.

Веронаука

Енглески језик

Српски језик

Математика

Математика

3.

Математика

Српски језик

Физичко васпитање

Енглески језик

Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Математика

Ликовна култура

Од играчке до рачунара

ЧОС

5.

Допунска/додатна настава

Музичка култура

Ликовна култура

Природа и друштво

Секција

 

Мојковић

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

2. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Веронаука

2

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

3.

Свет око нас

Свет око нас

Руке у тесту

Ликовна култура

Математика

4.

Физичко васпитање

Музичка култура

Енглески језик

Ликовна култура 

Физичко васпитање

5.

Допунска настава

Физичко васпитање

Енглески језик

 Секција

ЧОС

 

 

 

4. РАЗРЕД

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Веронаука

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Математика

3.

Природа и друштво

Природа и друштво

Руке у тесту

Ликовна култура

Српски језик

4.

Физичко васпитање

Музичка култура

Енглески језик

Ликовна култура

Физичко васпитање

5.

Допунска настава

Физичко васпитање

Енглески језик

Секција

ЧОС

 

Горње Брезовице

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 3.

РАЗРЕД

1.

Математика

Српски језик

Енглески језик

Математика

Српски језик

2.

Српски језик

Математика

Енглески језик

Српски језик

Математика

3.

Природа и друштво

Музичка култура

Математика

Природа и друштво 

Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Народна традиција

Српски језик

Ликовна култура

Спортске активности

5.

ЧОС

Физичко васпитање

Веронаука

 Ликовна култура

Допунска настава

 

 

           

 

Цветуља

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

2. РАЗРЕД

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српаки језик

Математика

2.

Српски језик

Математика

Математика

Српски језик

Српски језик

3.

Физичко васпитање

Свет око нас

Музичка култура

Свет око нас

Физичко васпитање

4.

Енглески језик

Физичко васпитање

Веронаука

Од играчке до рачунара

Ликовна култура

5.

Енглески језик

Допунска настава

ЧОС

Секција

Ликовна култура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РАЗРЕД

 1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

 2.

Математика

Српски језик

  Српски језик

 Математика

Математика

 3.

Физичко васпитање 

 Природа и друштво

Музичка култура

Природа и друштво

Физичко васпитање

 4.

 Енглески језик

Физичко васпитање 

Веронаука

Од играчке до рачунара

Ликовна култура

 5.

Енглески језик 

Допунска настава

ЧОС

 Секција

 Ликовна култура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Ставе

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

2. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Веронаука

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

2.

Математика

Математика

Математика

Енглески језик

Математика

3.

Музичка култура

Српски језик

Свет око нас

Народна традиција

Ликовна култура

4.

Физичко васпитање

Свет око нас

Физичко васпитање

Математика

Ликовна култура

5.

ЧОС

Секција

Допунска настава

Српски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

РАЗРЕД

1.

Математика

Веронаука

Математика

Енглески језик

Математика

2.

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

3.

Музичка култура

Математика

Природа и друштво

Веронаука

Ликовна култура

4.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Физичко васпитање

Српски језик

Ликовна култура

5.

ЧОС

Секција

Допунска настава

Математика

Физичко васпитање

 

 

 

 

 

 

 

4.

РАЗРЕД

1.

Српски језик

Веронаука

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

2.

Математика

Математика

Математика

Енглески језик

Математика

3.

Музичка култура

Српски језик

Природа и друштво

Народна традиција

ЛИковна култура

4.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Физичко васпитање

Математика

Ликовна култура

5.

ЧОС

Секција

Допунска настава

Српски језик

Физичко васпитање

 

 

Врбић

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

2.РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

 

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Свет око нас

Физичко васпитање

Музичка култура

Веронаука

Свет око нас

4.

Од играчке до рачунара

Ликовна култура

Физичко васпитање

Енглески језик

Физичко васпитање

5.

Секција

Ликовна култура

Допунска настава

Енглески језик

 ЧОС

 

 

 

 

 

 

 

3.

РАЗРЕД

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

3.

Природа и друштво

Физичко васпитање

Музичка култура

Веронаука

Природа и друштво

4.

Од играчке до рачунара

Ликовна култура

Физичко васпитање

Енглески језик

Физичко васпитање

5.

Секција

Ликовна култура

Допунска настава

Енглески језик

ЧОС

 

 

 

 

 

 

 

4.

РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Природа и друштво

Физичко васпитање

Музичка култура

Веронаука

Ликовна култура

4.

Од играчке до рачунара

Ликовна култура

Физичко васпитање

Енглески језик

Ликовна култура

5.

Секција

Ликовна култура

Додатна/допунска настава

Енглески језик

Физичко васпитање

6.