Распоред часова млађи разреди школска 2020/21. година

Аутор Super User. Posted in Настава

Млађи разреди

Матична школа Бела Црква

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

1. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Верска настава

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Математика

Математика

Српски језик

Математика

3.

Музичка култура

Српски језик

Ликовна култура

Свет око нас Дигитални свет

4.

Енглески језик

Свет око нас

 Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Енглески језик

5.

      ЧОС

 Физичко и здравствено васпитање

Допунска настава

 ДТХС

 

 

 

 

2. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Енглески језик

Свет око нас

Ликовна култура

Свет око нас

Енглески језик

4.

Физичко и здравствено васпитање

Веронаука

Ликовна култура

Физичко и здравствено васпитање

Музичка култура

5.

Пројектна настава

 Физичко и здравствено васпитање

ДТХСКА

Допунска настава

ЧОС

 

 

 

3. РАЗРЕД

1.

Енглески језик

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Енглески језик

2.

Математика

Природа и друштво

Српски језик

Математика

Српски језик

3.

Физичко васпитање

Веронаука

Физичко васпитање

Српски језик

Математика

4.

Српски језик

Математика

Ликовна култура

Музичка култура

Физичко васпитање

5.

Допунска настава

Ваннаставне активности

Ликовна култура

Пројектна настава

ЧОС

 

 

4. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Енглески језик

Веронаука

Математика

Српски језик

Енглески језик

3.

Математика

Српски језик

Ликовна култура

Природа и друштво

Математика

4.

Физичко и здравствено васпитање

Природа и друштво

Ликовна култура

Народна традиција

Физичко и здравствено васпитање

5.

ЧОС

Музичка култура

Физичко и здравствено васпитање

ДТХСКА (секција)

Допунска/додатна настава

 

Завлака

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

1. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик Енглески језик

Математика

2.

Математика

Српски језик

Математика

Математика

Српски језик

3.

Музичка култура

Свет око нас

Ликовна култура

Српски језик

Дигитални свет

4.

Физичко и здравствено васпитање

Енглески језик

Физичко и здравствено васпитање Свет око нас

Физичко и здравствено васпитање

5.

Верска настава

ЧОС

 Допунска настава

ДТХСА

 

 

 

 

2. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Математика

Енглески језик

Математика

3.

Веронаука

Енглески језик

Свет око нас

Српски језик

Пројектна настава

4.

Музичка култура

Свет око нас

Физичко и здравствено васпитање

Ликовна култура

Физичко  и здравствено васпитање

5.

Физичко и здравствено васпитање

ДТХСКА (секција)

Допунска настава

Ликовна култура

ЧОС

 

 

 

3. РАЗРЕД

1.

 Математика

Српски језик

Математика

Српски језик Математика

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

3.

Веронаука

Енглески језик

Природа и друштво

Математика

Пројектна настава

4.

Музичка култура

Природа и друштво

Физичко и здравствено васпитање

Ликовна култура

Физичко и здравствено васпитање

5.

Физичко и здравствено васпитање

ДТХСКА (секција)

Допунска настава

Ликовна култура

ЧОС

 

 

4. РАЗРЕД

 

 

 

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Природа и друштво

Народна традиција

Природа и друштво

Енглески језик

Музичка култура

4.

Веронаука

Допунска настава

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

5.

Физичко васпитање

Енглески језик

ДТХЦ (спортска секција)

Ликовна култура

Физичко васпитање

6.

 

Додатна настава

   

ЧОС

 

Мојковић

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

2. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Веронаука

2

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

3.

Свет око нас

Свет око нас

Руке у тесту

Ликовна култура

Математика

4.

Физичко васпитање

Музичка култура

Енглески језик

Ликовна култура 

Физичко васпитање

5.

Допунска настава

Физичко васпитање

Енглески језик

 Секција

ЧОС

 

 

 

4. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Математика

Веронаука

2.

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

Српски језик

3.

Природа и друштво

Математика

Природа и друштво

Ликовна култура

Математика

4.

Физичко васпитање

Српски језик

Музичка култура

Ликовна култура

Ваннаставне активности

5.

Допунска/додатна настава

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Чувари природе

ЧОС

 

Горње Брезовице

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 3.

РАЗРЕД

1.

Математика

Српски језик

Енглески језик

Математика

Српски језик

2.

Српски језик

Математика

Енглески језик

Српски језик

Математика

3.

Природа и друштво

Музичка култура

Математика

Природа и друштво 

Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Народна традиција

Српски језик

Ликовна култура

Спортске активности

5.

ЧОС

Физичко васпитање

Веронаука

 Ликовна култура

Допунска настава

 

 

           

 

Цветуља

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

1. и 2. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Свет око нас

Математика

Веронаука

Ликовна култура

Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Српски језик

Физичко васпитање

Свет око нас

ЧОС

5.

Ликовна култура ( само 2.разред)

Музичка култура

Допунска настава

Дигит. час пројектна настава

Спортска секција

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РАЗРЕД

 1.

Математика

Енглески језик 

Математика

Српски језик

Математика

 2.

Српски језик

Енглески језик 

Српски језик

 Математика

Српски језик

 3.

Природа и друштво

Српски језик

Веронаука

Ликовна култура

Физичко васпитање

 4.

Физичко васпитање

Математика

Физичко васпитање

Ликовна култура

ЧОС

 5.

 Од играчке до рачунара

 Музичка култура

Допунска настава

 Природа и друштво

 Спортска секција

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Ставе

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

2. РАЗРЕД

1.

Енглески језик

Музичка култура

Српски језик

Православни катихиз

Српски језик

2.

Енглески језик

Математика

Математика

Српски језик

Математика

3.

Српски језик

Српски језик

Свет око нас

Математика

Ликовна култура

4.

Математика

Свет око нас

Физичко и здравствено васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Физичко и здравствено васпитање

5.

Пројектна настава

Драмско рецитаторска секција

Допунска настава

Час одељенског старешине

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

РАЗРЕД

1.

Математика

Веронаука

Математика

Енглески језик

Математика

2.

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

3.

Музичка култура

Математика

Природа и друштво

Веронаука

Ликовна култура

4.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Физичко васпитање

Српски језик

Ликовна култура

5.

ЧОС

Секција

Допунска настава

Математика

Физичко васпитање

 

 

 

 

 

 

 

4.

РАЗРЕД

1.

Српски језик

Веронаука

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

2.

Математика

Математика

Математика

Енглески језик

Математика

3.

Музичка култура

Српски језик

Природа и друштво

Народна традиција

ЛИковна култура

4.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Физичко васпитање

Математика

Ликовна култура

5.

ЧОС

Секција

Допунска настава

Српски језик

Физичко васпитање

 

 

Врбић

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

2.РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Енглески језик

Српски језик

Математика

2.

Математика

Српски језик

Енглески језик

Математика

Српски језик

3.

Музичка култура

Свет око нас

Математика

Свет око нас

Физичко и здравствено васпитање

4.

Физичко и здравствено васпитање

Ликовна култура

Физичко и здравствено васпитање

Веронаука

Допунска настава 

5.

Пројектна настава

Ликовна култура

Српски језик

Слободне активности

 ЧОС

 

 

 

 

 

 

 

3.

РАЗРЕД

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

3.

Природа и друштво

Физичко васпитање

Музичка култура

Веронаука

Природа и друштво

4.

Од играчке до рачунара

Ликовна култура

Физичко васпитање

Енглески језик

Физичко васпитање

5.

Секција

Ликовна култура

Допунска настава

Енглески језик

ЧОС

 

 

 

 

 

 

 

4.

РАЗРЕД

1.

Математика

Српски језик

Енглески језик

Математика

Српски језик

2.

Српски језик

Математика

Енглески језик

Српски језик

Математика

3.

Музичка култура

Природа и друштво

Српски језик

Природа и друштво

Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

Веронаука

Допунска настава

5.

Пројектна настава

Ликовна култура

Математика

Слободне активности

ЧОС

6.

 Додатна настава