Распоред часова млађи разреди школска 2020/21. година

Аутор Super User. Posted in Настава

Млађи разреди

Матична школа Бела Црква

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

1. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Верска настава

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Математика

Математика

Српски језик

Математика

3.

Музичка култура

Српски језик

Ликовна култура

Свет око нас Дигитални свет

4.

Енглески језик

Свет око нас

 Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Енглески језик

5.

      ЧОС

 Физичко и здравствено васпитање

Допунска настава

 ДТХС

 

 

 

 

2. РАЗРЕД

1.

Математика

Српски језик

Математика

Свет око нас

Енглески језик

2.

Енглески језик

Свет око нас 

Српски језик

Математика

Српски језик

3.

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Физичко и здравствено васпитање

Српски језик

Математика

4.

Српски језик

Веронаука

Ликовна култура

Музичка култура

Физичко и здравствено васпитање

5.

Допунска настава

Спортске активности

Ликовна култура

Пројектна настава

ЧОС

 

 

 

3. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Енглески језик

Природа и друштво

Ликовна култура

Природа и друштво

Енглески језик

4.

Физичко васпитање

Музичка култура

Ликовна култура

Нардона традиција

Физичко васпитање

5.

ЧОС

Веронаука

Физичко васпитање

Спортска секција

Допунска настава

 

 

4. РАЗРЕД

1.

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Енглески језик

3.

Српски језик

Веронаука

Ликовна култура

Природа и друштво

Српски језик

4.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Ликовна култура

Физичко васпитање

Музичка култура

5.

Од играчке до рачунара

Физичко васпитање

Спортска секција

 

Допунска/додатна настава

ЧОС

 

Завлака

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

1. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик Енглески језик

Математика

2.

Математика

Српски језик

Математика

Математика

Српски језик

3.

Музичка култура

Свет око нас

Ликовна култура

Српски језик

Дигитални свет

4.

Физичко и здравствено васпитање

Енглески језик

Физичко и здравствено васпитање Свет око нас

Физичко и здравствено васпитање

5.

Верска настава

ЧОС

 Допунска настава

ДТХСА

 

 

 

 

2. РАЗРЕД

1.

Математика

Математика

Енглески језик

Српски језик

Ликовна култура

2.

Српски језик

Српски језик

Математика

Мстематика

Ликовна култура

3.

Веронаука

Енглески језик

Српски језик

Физичко и здравствено васпитање

Математика

4.

Музичка култура

Свет око нас

Физичко и здравствено васпитање

Пројектна настава

Српски језик

5.

Физичкои здравствено васпитање

Допунска настава

Свет око нас

Спортске активности

ЧОС

 

 

 

3. РАЗРЕД

1.

 Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Математика

3.

Природа и друштво

Народна традиција

Математика

Природа и друштво

Музичка култура

4.

Физичко васпитање

Енглески језик

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

5.

Веронаука

Допунска настава

Спортске активности

Ликовна култура

ЧОС

 

 

4. РАЗРЕД

 

 

 

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Енглески језик

Природа и друштво

Народна традиција

4.

Веронаука

Музичка култура

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

5.

ЧОС

Енглески језик

Допунска и додатна настава

Ликовна култура

Драмско рецитаторска секција

 

Мојковић

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

2. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Веронаука

2

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

3.

Свет око нас

Свет око нас

Руке у тесту

Ликовна култура

Математика

4.

Физичко васпитање

Музичка култура

Енглески језик

Ликовна култура 

Физичко васпитање

5.

Допунска настава

Физичко васпитање

Енглески језик

 Секција

ЧОС

 

 

 

4. РАЗРЕД

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Веронаука

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Математика

3.

Природа и друштво

Природа и друштво

Руке у тесту

Ликовна култура

Српски језик

4.

Физичко васпитање

Музичка култура

Енглески језик

Ликовна култура

Физичко васпитање

5.

Допунска настава

Физичко васпитање

Енглески језик

Секција

ЧОС

 

Горње Брезовице

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 3.

РАЗРЕД

1.

Математика

Српски језик

Енглески језик

Математика

Српски језик

2.

Српски језик

Математика

Енглески језик

Српски језик

Математика

3.

Природа и друштво

Музичка култура

Математика

Природа и друштво 

Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Народна традиција

Српски језик

Ликовна култура

Спортске активности

5.

ЧОС

Физичко васпитање

Веронаука

 Ликовна култура

Допунска настава

 

 

           

 

Цветуља

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

2. РАЗРЕД

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српаки језик

Математика

2.

Српски језик

Математика

Математика

Српски језик

Српски језик

3.

Физичко васпитање

Свет око нас

Музичка култура

Свет око нас

Физичко васпитање

4.

Енглески језик

Физичко васпитање

Веронаука

Од играчке до рачунара

Ликовна култура

5.

Енглески језик

Допунска настава

ЧОС

Секција

Ликовна култура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РАЗРЕД

 1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

 2.

Математика

Српски језик

  Српски језик

 Математика

Математика

 3.

Физичко васпитање 

 Природа и друштво

Музичка култура

Природа и друштво

Физичко васпитање

 4.

 Енглески језик

Физичко васпитање 

Веронаука

Од играчке до рачунара

Ликовна култура

 5.

Енглески језик 

Допунска настава

ЧОС

 Секција

 Ликовна култура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Ставе

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

2. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Веронаука

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

2.

Математика

Математика

Математика

Енглески језик

Математика

3.

Музичка култура

Српски језик

Свет око нас

Народна традиција

Ликовна култура

4.

Физичко васпитање

Свет око нас

Физичко васпитање

Математика

Ликовна култура

5.

ЧОС

Секција

Допунска настава

Српски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

РАЗРЕД

1.

Математика

Веронаука

Математика

Енглески језик

Математика

2.

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

3.

Музичка култура

Математика

Природа и друштво

Веронаука

Ликовна култура

4.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Физичко васпитање

Српски језик

Ликовна култура

5.

ЧОС

Секција

Допунска настава

Математика

Физичко васпитање

 

 

 

 

 

 

 

4.

РАЗРЕД

1.

Српски језик

Веронаука

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

2.

Математика

Математика

Математика

Енглески језик

Математика

3.

Музичка култура

Српски језик

Природа и друштво

Народна традиција

ЛИковна култура

4.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Физичко васпитање

Математика

Ликовна култура

5.

ЧОС

Секција

Допунска настава

Српски језик

Физичко васпитање

 

 

Врбић

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

2.РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

 

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Свет око нас

Физичко васпитање

Музичка култура

Веронаука

Свет око нас

4.

Од играчке до рачунара

Ликовна култура

Физичко васпитање

Енглески језик

Физичко васпитање

5.

Секција

Ликовна култура

Допунска настава

Енглески језик

 ЧОС

 

 

 

 

 

 

 

3.

РАЗРЕД

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

3.

Природа и друштво

Физичко васпитање

Музичка култура

Веронаука

Природа и друштво

4.

Од играчке до рачунара

Ликовна култура

Физичко васпитање

Енглески језик

Физичко васпитање

5.

Секција

Ликовна култура

Допунска настава

Енглески језик

ЧОС

 

 

 

 

 

 

 

4.

РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Природа и друштво

Физичко васпитање

Музичка култура

Веронаука

Ликовна култура

4.

Од играчке до рачунара

Ликовна култура

Физичко васпитање

Енглески језик

Ликовна култура

5.

Секција

Ликовна култура

Додатна/допунска настава

Енглески језик

Физичко васпитање

6.