Информација за наставнике-оцењивање ученика

Аутор Super User. Posted in Обавештења - настава на даљину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја послало је школама додатно тумачење о оцењивању ученика и о активностима у школама након завршетка емитовања ТВ часова.

Сугестије за активности оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину

Аутор Super User. Posted in Обавештења - настава на даљину

У прилогу можете прочитати препоручене сугестије Министарства просвете, науке и технолошког развоја за активности оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину.

Преузмите прилог

Информација за наставнике

Аутор Super User. Posted in Обавештења - настава на даљину

У прилогу имате упуство за уношење активности у сврху формативног оцењивања. Упуство је послала подршка електронског дневника, и унете активности моћи ће и родитељи да погледају.

Преузмите упутство

Подршка школама након почетних искустава и резултата

Аутор Super User. Posted in Обавештења - настава на даљину

У прилогу се налаз допис Министарства подршке, науке и технолошког развоја, које су упутили школама у понедељак, 30.марта 2020. године.
Овом приликом похвалили су ангажовање и посвећеност раду у врло неповољном часу. Уједно нас подсећају да, пре свега, треба да водимо рачуна о сопственом здрављу и здрављу наших породица.

Правила понашања на интернету

Аутор Super User. Posted in Обавештења - настава на даљину

Драга децо, веома је важно како се понашамо на интернету. У прилогу овог документа имате најважнија правила понашања на интернету. Ова правила добили сте и путем вибер групе од педагога школе. 
Подсетите их се и редовно их примењујте.

Обавешње министарства просвете, науке и технолошког развоја

Аутор Super User. Posted in Обавештења - настава на даљину

Поштоване колеге и колегинице,

 

    У складу са специфичностима организовања онлајн  наставе у време пандемије вирусом и узимајући у обзир праћење понашања ученика, молимо Вас да наставници и стручни сарадници посебну пажњу обрате на могуће непримерено понашање ученика на платформама за учење (различити облици дигиталног насиља, непримерени коментари и др.).

    Школа је у обавези да обавести родитеље ученика да обрате пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења, те да их информише да ће непримерено понашање ученика утицати на  оцену из владања на крају школске године.

    Потребно је да наставници и стручни сарадници подсете ученике на правила понашања на онлајн платформама за учење, бележе непримерена понашања, информишу родитеље и уклањају непримерени садржај са платформи које користе у свом раду.

    Уколико школа има сазнања о дигиталном насиљу између ученика које се наставља и поред информисања родитеља и/или представља посебан ризик по ученика/ке изложене насиљу потребно је да поднесе пријаву надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе извести надлежну Школску управу.

        Захваљујемо се на сарадњи,

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Microsoft Teams - платформа за наставу на даљину

Аутор Super User. Posted in Обавештења - настава на даљину

Потребно је да поступите у складу са упутствима.
Наглашавамо да је важно да наставнике одмах обавестите о платформи, јер обуке почињу у петак, 20.03.2020. године.
 

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас да је у припреми платформа Microsoft Тeams прилагођена за учење на даљину (са осталим услугама Microsoft Office 365) коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставља и администрира у сарадњи са компанијом Microsoft. Платформа се успоставља за потребе школа и погодна је за израду образовних материјала и учење на даљину. Напомињемо да је компанија Microsoft учинила платформу бесплатном за све школе у Републици Србији, како у току кризног периода, тако и касније.

У наредних неколико дана Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће свим школама доставити довољан број приступних налога, тако да сви наставници и ученици могу да користе ову платформу за удаљено извољење наставе. Налози ће бити достављени путем мејла који је школа у информационом систему Доситеј определила за комуникацију са Министарством, након чега ће одговорне особе у школама дистрибуирати налоге наставницима и ученицима (ученицима ће се анонимизирани налози достављати посредством разредног старешине и родитеља).

Како би се наставницима олакшало коришћење поменуте платформе, поред упутстава која су доступна на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php, припремљене су и одговарајуће онлајн обуке за наставнике. Предвиђено је да онлајн обуке почну од петка 20.3.2020. године и намењене су првенствено наставницима. Распоред обука за март 2020. је дат у наставку, заједно са кратким упутством за приступ обукама. У припреми су и видео упутства за рад са платформом, која ће у наредних дан-два постати доступна на истој адреси на којој су већ доступна текстуална упутства.

Напомињемо да је платформа изузетно погодна за припрему дигиталних садржаја, за интерактивну онлајн наставу, размену садржаја, постављање задатака и прикупљање решења и одговора. Платформа омогућава коришћење веб апликација Word, Excel, OneNote, Outlook, Teams, као и других апликација доступних у пакеду MS Office 365.

У складу са наведеним, неопходно је да информацију о обукама за коришћење платформе што пре проследите свим наставницима у Вашој школи, те да у наредних неколико дана очекујете поруку (e-mail) са параметрима за приступ платформи за све наставнике и ученике у Вашој школи.

 

Срдачно,

Сектор за дигитализацију у просвети и науци

 

Преузмите распоред обуке

ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАСТАВНИКЕ

Аутор Super User. Posted in Обавештења - настава на даљину

Поштовани наставници,
Завод за унапређивање образовања и васпитања понудио је наставницима алате за остваривање образовно-васпитног рада на даљину које можете преузети кликом на следећу адресу:

Додатно упутство школама у вези са планирањем и остваривањем васпитно-образовног рада на даљину

Аутор Super User. Posted in Обавештења - настава на даљину

Поштовани наставници,

У прилогу преузмите додатно упуство у вези са планирањем и остваривањем образовно-васпитног рада на даљину.

Преузмите упитство

Пример оперативног плана рада наставника

 

СПИСАК ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020. ГОДИНЕ

Аутор Super User. Posted in Обавештења - настава на даљину

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 661-00-9/2020-01 од 16.03.2020. године,  обавеза директора школе је да организује дежурство, како би се осигурала дневна комуникација са надлежним службама, као и са родитељима ученика који нису у могућности да користе електронске видове комуникације.

 

Р.бр.

Име и презиме

Дан

Место дежурства

1.

Марица Станишић

Уторак, 17.03.2020.год.

ИО Завлака

2.

Сања Грбић Стевић

Уторак, 17.03.2020.год.

Бела Црква

3.

Милан Миладиновић

Среда, 18.03.2020.год.

ИО Завлака

4.

Јелена Петровић

Среда, 18.03.2020.год.

Бела Црква

5.

Милена Митровић

Четвртак, 19.03.2020.год.

ИО Завлака

6.

Александар Костић

Четвртак, 19.03.2020.год.

Бела Црква

7.

Синиша Грујић

Петак, 20.03.2020.год.

ИО Завлака

8.

Снежана Ранковић

Петак, 20.03.2020.год.

Бела Црква

9.

Никола Пајић

Понедељак, 23.03.2020.год.

ИО Завлака

10.

Небојша Николић

Понедељак, 23.03.2020.год.

Бела Црква

11.

Славица Џагић

Уторак, 24.03.2020.год.

ИО Завлака

12.

Душан Марковић

Уторак, 24.03.2020.год.

Бела Црква

13.

Славица Антонић

Среда, 25.03.2020.год.

ИО Завлака

14.

Александра Алексић

Среда, 25.03.2020.год.

Бела Црква

15.

Момир Јаковљевић

Четвртак, 26.03.2020.год.

ИО Завлака

16.

Зоран Благојевић

Четвртак, 26.03.2020.год.

Бела Црква

17.

Славка Андрић

Петак, 27.03.2020.год.

ИО Завлака

18.

Марко Грујанић

Петак, 27.03.2020.год.

Бела Црква

19.

Марица Станишић

Понедељак, 30.03.2020.год.

ИО Завлака

20.

Сања Грбић Стевић

Понедељак, 30.03.2020.год.

Бела Црква

21.

Милан Миладиновић

Уторак, 31.03.2020.год.

ИО Завлака

22.

Јелена Петровић

Уторак, 31.03.2020.год.

Бела Црква

 

У Белој Цркви:                                                                                            Директор:

17.03.2020.године                                                                                Зоран Алексић с.р.