Такмичења

Аутор Super User. Posted in Ђачки кутак

Такмичењa у школској 2019/20. години

На дописној математичној олимпијади одржаној од 2.09.-1.11.2019. године у два кола учествовало је 14 ученика старијих разреда матичне школе. Ученик V-1 одељења Марко Лазић добио је похвалу. 

7.11.2019. године одржано је школско такмичење из математике. Такмичили су се ученици од III-VIII разреда. Ученици који су се пласирали на даљи ниво такмичења (општинско такмичење) такмичиће се 7.12.2019. године у ОШ "Боривоје Ж. Милојевић."

 

 

 

 

 

Такмичење је ваннаставна активност која се организује у циљу вредновања и рангирања знања, умења, вредновања и способности ученика из предмета, односно, области предмета.

Школско такмичење је обавезан ниво такмичења и организује га стручно веће школе за предмет или област предмета, за ученике школе.

 

План припреме за такмичења у школској 2019/20.години:

 

Област рада

Садржај рада

Оријентационо

време реализације или

учесталост

Настава и учење

 

 

 

 

 

Образовна постигнућа ученика

 

Евиденција ученика који показују интересовање за поједине предмете

СЕПТЕМБАР

Укључивање ученика у додатну наставу и секције

СЕПТЕМБАР/

ОКТОБАР

Праћење напредовања ученика

ТОКОМ ГОДИНЕ

Информисање ученика о одржавању такмичења и припрема ученика за такмичење

ТОКОМ ГОДИНЕ

Писање Извештаја о спроведеном такмичењу и предузимање мера за даљи рад

Након такмичења

Писање Извештаја о реализованим такмичењима током године

ЈУН